LM-Activator

LM-Activator™ är avsedd för tidig ortodontisk behandling och styrning av erupterande tänder. Den kan även användas under sena växelbettet och tidiga permanenta bettet.

LM-Activator har utformats för att motsvara idealbettet i olika storlekar. Totalt 37 olika modeller och storlekar gör det möjligt att välja en LM-Activator som passar patienten, utan individuella justeringar. LM-Activator vidger tandbågarna, styr tänderna och för samtidigt underkäken framåt för att korrigera Angle klass II.

LM-Activator är utformad enligt idealbettet i olika storlekar:

  • Styr tänder
  • Vidgar tandbågarna
  • För underkäken framåt  

För mer information

  • Klicka för mer information på våra engelska webbsidor
  • Kontakta din lokala LM-återförsäljare