Optimalt arbetsflöde och rationellt underhåll

Nya LM-ServoMax-bricksystem organiserar och rationaliserar hanteringen av dentala instrument och tillbehör under ingrepp och underhåll.

Det underlättar en god vårdhygien och sparar tid genom att minska på hantering av enskilda objekt. Det förlänger även livslängden på instrument och gör personalens arbete säkrare.

Dess mångsidiga moduler håller alla instrument och tillbehör organiserade på en enda bricka. Systemet kan anpassas till specifik behandling och enskilda behov.

Rationalisera underhåll med minimal hantering

  • Efter behandling stängs modulerna och avfallet kastas bort
  • Hela brickan skickas till underhåll för desinfektion och rengöring
  • Sterilisera och förvara till nästa behandling 

För mer information 

  • Klicka för mer information på våra engelska webbsidor
  • Hämta LM-ServoMax-broschyr
  • Kontakta din lokala LM-återförsäljare