Optimal arbetsgång

Individuellt utvalda och testade instrument ger gott stöd för tandvårdspersonalens ergonomiska arbete. Behandlingsspecifika och individuellt anpassade satser ger bättre organiserat arbete och gör det lättare att följa ergonomiska arbetsrutiner.

Effektiv skötsel och hantering

Tandvårdspersonalens behov av individuellt kodade instrument, behandlingsspecifika anpassade brickor och enkel förvaring i arbetsutrymmet tillgodoses av LM-Dental med LM-ServoMax-systemet. Dess mångsidiga, anslutningsbara moduler håller alla instrument och tillbehör organiserade på en bricka.

Du upplever rationell och välorganiserad hantering av dentala instrument och tillbehör även vid underhåll. Bra kontroll av hygien sparar tid genom att minska hanteringen av enskilda föremål. Detta system ger längre brukstid för instrumenten och skyddar tandvårdspersonalen.

Färgkodade instrument, procedursatser och brickor underlättar identifiering både vid kliniskt arbete och underhåll.

Optimal arbetsgång och rationellt underhåll av instrument sparar tid och pengar, men framför allt ger det bättre kvalitet och säkerhet vid behandling av patienter.