Effektivitet och beröringskänslighet

Tillförlitlighet, slittålighet och komfort är de egenskaper som är påtagliga för både tandvårdspersonalen och patienten. Hög slittålighet i bladets metall är en av de viktigaste egenskaperna hos dentala instrument. Du kan känna komfort och effektivitet samtidigt som du arbetar med vassa och tåliga instrument.

Bästa möjliga metallurgi

Alla LM-produkter tillverkas i Skandinavien. Våra högteknologiska produkter tillverkas av mycket yrkeskunnig personal, vilket ger högsta kvalitet på slutresultatet och bästa funktion.

Som ett resultat av avancerad forskning inom materialteknik är det LM-DuraGradeMAX-superstål som används i alla LM:s handinstrument och ultraljudsspetsar det bästa möjliga inom området metallurgi. Förutom hög slittålighet har LM-DuraGradeMAX mycket kraftigt korrosionsskydd.

Konkurrenskraftiga DuraGradeMAX-funktioner

Oberoende forskningsstudier visar att slittåligheten i LM-kyretter är väsentligt bättre än hos jämförbara instrument. Bästa möjliga styvhet i bladet ger utmärkt beröringskänslighet och effektivitet i tandvårdspersonalens arbete.