LM Essentials

Du kan känna skillnaden

Alltsedan företaget grundades 1973 har LM-Dental varit inriktade på förbättrad ergonomi för dentala instrument och att göra det dagliga arbetet för tandvårdspersonal mindre ansträngande och mer bekvämt.

Vi har ständig kontakt med slutanvändarna av våra produkter så att vår produktutveckling är ledande inom branschen. Du kan känna skillnaden och det gör även din mest nöjda patient.

Välj synergi

LM-Dental är det första företaget i världen att erbjuda utrustning av hög kvalitet för både manuell och mekanisk instrumentering. En optimal kombination av handinstrument och ultraljudsteknik möjliggör enklare och mer effektiva metoder och ger bästa möjliga behandlingsresultat.